Педагогічна рада ( з використанням інтерактивних технологій)

«Творчою людиною можна народитися, творчості можна і навчитися»

В.Сухомлинський

Форма проведення: педагогічний ринг.

Девіз педради : Посередній учитель розповідає.

Хороший учитель пояснює.

Кращий учитель демонструє.

Великий учитель надихає.

Ринг. Він проводиться тоді , коли в колективі існують неоднозначні погляди на визначену проблему і є необхідність у виробленні єдиних підходів до її розв’язання.

Ця форма дає можливість глибше осмислити суть ідей, виявити рівень компетентності вчителів; формувати нове педагогічне мислення, розвивати творчий потенціал педколективу.

Педрада починається з вправи «Сніжинка». Учасники за вказівкою:

¯ складають аркуш навпіл;

¯ складають ще раз навпіл;

¯ відривають правий верхній кут;

¯ відривають лівий нижній кут;

¯ складають навпіл;

¯ відривають правий нижній кут.

Обговорення. Чому, виконуючи однакові команди, учасники отримали різні результати?

Психологічний зміст вправи.

Вправа доводить, що люди мають різні погляди, інтереси, одну й ту саму ситуацію оцінюють по – різному.

Оголошується три раунди

І раунд . Творчий портрет учителя .

ІІ раунд. Творчий процес педагога.

ІІІ раунд. «Майстерність вихователя не є якимось особливим мистецтвом,

що вимагає таланту , це спеціальність , якій потрібно навчитися».

А.С.Макаренко

Кожний раунд - це поєдинок протилежних думок , поглядів, позицій «оптимістів» і «песимістів».

І раунд

Педагогічна діяльність – це процес постійної творчості . Але на відміну від творчості в інших сферах ( наука, техніка, мистецтво) творчість педагога не має за мету створення соціально цінного нового , оригінального, оскільки її продуктом завжди залишається розвиток особистості .

В.О.Сухомлинський визначав: «Творчість – це не сума знань, а особлива спрямованість інтелекту , особливий взаємозв’язок між інтелектуальним життям особистості і проявом її сил в активній діяльності».

І. Творчий портрет учителя

Спочатку було народження. А потім – школа, в якій отримала суму знань (сама старалася, щоб побільше!), а також безмежна активність в позакласній роботі. Була на самій вершині цієї активності та пізнання.

А потім … Навчання в педінституті і працю в школі поєднала. З цього часу і починається сходження ще на один щабель професіонала.

«Я знаю представників багатьох спеціальностей, - писав В.О.Сухомлинський,- але немає людей більш допитливих , невгамовних, більш одержимих думками про творчість, як учителі».

Цей великий педагог, безумовно, писав про нашого учителя, який є високотворчою натурою.

Та вернемося до підніжжя, біля якого стояла вчителька, і вершини, на якій вона стала професіоналом.

Етапи професійного розвитку

(тернистий шлях удосконалення)

ІV

Я + Передові технології, інноваційні методи

ІІІ

Я + ППД
Я + Школа, діти, педколектив
ІІ

І

Я + ВНЗ

Біля підніжжя – сума знань, плюс неабиякий інтелект.

А на підйомі - активний шлях удосконалення.

Його складові :

¯ У першу чергу – глибоке знання предмету української мови і літератури , швидке адаптування до мінливих обставин, постійне вдосконалення методики викладання.

¯ По – друге – це віра у кожну дитину, її можливості, це інтенсивні методи навчання, високий темп і цікава побудова уроків, вимогливе і водночас доброзичливе ставлення до кожного учня, виховання наполегливості, розвиток естетичних смаків учнів.

Учителька завжди підкреслює: « Діти повинні чітко розуміти , що їм потрібно засвоїти на уроці».

А тому завжди намагається творчо підходити до підготовки кожного уроку. До школи – з повнезною сумкою посібників, зі школи – все те ж та купою зошитів, а вдома – багатство думок про форми і методи , наочність і ТЗН, навчально – методичне збагачення кабінету, позакласні предметні справи ( і щоб обов’язково- неповторні і високоорганізовані).

І так день за днем …

¯ А також – створення індивідуальної творчої лабораторії.

«Учителеві потрібний вільний час, щоб обдумати нові досягнення науки, поповнювати свої знання, узагальнювати набутий досвід… І найголовніше , для чого вчителеві потрібний час , - це читання. Без читання , без духовного життя вчителя серед книжок втрачають сенс усі заходи підвищення його педагогічної кваліфікації», - казав В.О.Сухомлинський.

І наша вчителька купається в морі книг і методичних посібників.

¯ А ще – на її плечах лежить значна методична робота: незмінний керівник

шкільного МО, керівник районного МО, член обласної творчої групи, член журі

всіх олімпіад і конкурсів районного рівня.

Її учні неодноразові призери районних, обласних олімпіад , учасники і лауреати різноманітних конкурсів.

¯ А тому серед її випускників – її послідовники, її «дітище» - учителі української мови і літератури, які також уже мають вищі категорії та педагогічні звання.

¯ Професія вчителя – це творення людини , а особистий приклад класного керівника – це промінь сонця для молодої душі, який нічим замінити неможливо.

Головним у виховній роботі з кожним своїм класом вона вважає планування, що дозволяє чітко, продумано організовувати життєдіяльність класу. І в планах цих – потік цікавих, життєнеобхідних справ. Свої стосунки з вихованцями вчителька будує на засадах доброти і справедливості, довір’я і водночас з вимогливістю.

Учительську працю не назвеш легкою. То великий труд душі , тернистий шлях

удосконалення, а на вершині - результат:

¯ складовими успіхів учительки є розумна, глибоко продумана організація навчальної роботи учнів , високий методичний рівень , раціональне використання часу на кожному занятті , глибоке вивчення умов життя і виховання дітей у сім’ях.

¯ та головне – талант учителя , індивідуальний та неповторний стиль, притаманна тільки їй манера ведення уроку і спілкування з учнями .

Все вище сказане створює цілісний портрет учителя нашої школи – Коломієць Ганни Іванівни , учителя – методиста, Відмінника освіти України.

ІІ. Огляд виставки «Її творчі надбання»

ІІ раунд

Творчий процес педагога

Вступне слово доповідача. Творчість – неодмінна умова педагогічного процесу, об’єктивна професійна необхідність у діяльності вчителя. Творчий процес педагога можна представити у вигляді схеми ( обговорення членами педради).

Особистість педагога

1. Особистісні якості . 2. Професійні якості. 3. Педагогічні здібності. 4. Педагогічна спрямованість.
Науковий компонент: Емоційний компонент: 1. Наукові знання з предмету. 1. Психофізична природа. 2. Знання педагогіки, психології. 2. Творче самопочуття. 3. Розвинене педагогічне мислення. 3. Володіння мистецтвом спілкування. 4. Володіння методикою викладання 4. Педагогічна імпровізація та інтуїція. предмета.
Творчий процес педагога

Раунд проводиться за допомогою методу «Синтез думок» в ході якого проводиться гра «Кути».

Члени педради діляться на 4 групи, які розташовуються в чотирьох кутах зали. Кожна група отримує олівець одного кольору та аркуш паперу. Перед групами ставиться ряд запитань:

Перша група . Що заважає вчителю творити?

Друга група. Що спонукає вчителя творити ?

Третя група. Приклади творчості на уроках.

Четверта група. Моя основна проблема , пов’язана з творчістю в роботі , це …

Учителі роблять записи і передають свій варіант відповідей іншим групам, ті – доповнюють і також передають наступним. Листи переходять всі кути.

Обговорення думок по колу, учасники відпрацьовують єдину думку, що і оголошується на педраді.

Зразки думок:

1 група

– відсутність таланту;

- небажання, байдужість;

- низький професійний рівень;

- нелюбов до своєї праці;

- побутові умови;

- відношення держави до вчителя.

2 група

– бажання вчителя зацікавити учнів своїм предметом і в результаті цього отримати від них бажання навчатися, співпрацювати з однокласниками, учителем у навчально – виховному процесі, виявляти свій потенціал не тільки на уроках, а й під час проведення олімпіад, позакласних, позашкільних заходах;

- бажання виростити й виховати творчу особистість, інтелектуально розвинену, яка була б здатна виявити себе, свої вміння на практиці, в різних життєвих ситуаціях;

- бажання учнів збільшити багаж знань.

3 група

– використання інноваційних технологій;

- впровадження творчих завдань;

- індивідуальні, диференційовані завдання;

- нетрадиційні уроки;

- ігрові моменти, тематичні ігри;

- проблемні ситуації на уроках;

- застосування інформаційно – комп’ютерних технологій.

4 група

– недостатня фахова та методична підготовка;

- відсутність наочності, демонстраційних матеріалів;

- недостатня підготовка до роботи з інформаційно – комп’ютерними засобами;

- брак часу;

- своєрідний контингент сільських учнів та їх батьків.

ІІІ раунд

«Майстерність вихователя не є якимось особливим мистецтвом,

що вимагає таланту , це спеціальність , якій потрібно навчитися»

А.С.Макаренко

Вступне слово доповідача.

Що таке педагогічна майстерність? «Це досконале творче виконання вчителем професійних функцій на рівні мистецтва», - вважав К.Д.Ушинський.

Ми говоримо про творчу майстерність … В.О.Сухомлинський стверджував, що далеко не кожний стане вченим , письменником , артистом, далеко не кожному призначено винайти порох , але майстром у своїй справі повинен стати кожний …

Тернистий шлях учителя . Багато перешкод, «рогаток», рифів зустрічається на цьому шляху. Але людина має безмежні можливості самовдосконалення . Прагнути до досконалості необхідно!

Практичне заняття «Кроки до майстерності».

Раунд проводиться за допомогою методу «Метаплан».

Голова педради ставить перед учителями проблемні питання у вигляді СКС – створення конкретної ситуації.

Використовуючи набутий досвід і вміння, учителі в ході творчого розмірковування розв’язують проблемні ситуації , встановлюють причинно – наслідкові зв’язки, пропонують свої поради.

Робота над КС

КС 1 . Учитель говорить дуже тихо, окремі слова вимовляє нечітко , учням складно стежити за ходом розповіді .

Зразок поради. Запитайте учнів , що сидять за останніми партами, чи чують вони вас. Запишіть свою розповідь на магнітофон і прослухайте самі себе.

КС 2. Голос занадто дзвінкий , учні швидко стомлюються .

Зразок поради. Постійно змінюйте тональність свого голосу в залежності від змісту матеріалу і видів навчальної діяльності.

КС 3. Учитель говорить дуже швидко, учні не в змозі стежити за ходом його думок, поступово виключаються з НД.

Зразок поради. Пам’ятайте, що швидкість мови вчителя на уроці не повинна перевищувати 40 – 50 слів за хвилину. Слова – наші робочі інструменти.

КС 4. Пояснюючи навчальний матеріал, учитель дивиться на стіни класної кімнати, поверх голів учнів чи у вікно.

Зразок поради. Намагайтеся тримати в полі зору всіх учнів , непомітно переводьте погляд з одного на другого; намагайтеся аналізувати по очах дітей як вони сприймають зміст вашої розповіді

КС 5. Свою розповідь учитель перериває паузами, щоб зробити зауваження учням , що порушують дисципліну. При цьому він підвищує голос, говорить із роздратуванням.

Зразок поради. Коли хтось з учнів порушує дисципліну , зробіть паузу. Можна підійти до нього і тихо попросити не шуміти . Учіться володіти собою! Не виходьте із себе.

КС 6. На перше прохання учня про допомогу учитель «бігає» по класі , постукуючи каблуками, гупаючи.

Зразок поради. По класіходіть розмірено, упевнено.

КС 7. Пояснюючи новий матеріал, учитель робить записи на дошці , але закриває їх собою .

Зразок поради. Намагайтеся стояти праворуч від дошки , час від часу відступаючи .

КС 8. Учитель нечітко формулює запитання і вони мають риторичний характер або вимагають однозначної відповіді.

Зразок поради. Запитання для перевірки навчальної діяльності учнів ретельно продумуйте під час підготовки до уроків . Запитання повинні змусити думати.

КС 9. Під час усної перевірки знань учнів учитель віддає перевагу «парній педагогіці», тобто спілкуванню з 1 – 2 учнями , не контролюючи діяльності інших.

Зразок поради. Систематично працюйте над умінням широко розподіляти свою увагу. Це дасть вас можливість уважно слухати відповіді учнів, контролювати тих, хто виконує завдання на дошці, бачити весь клас.

КС 10. Учень відповідає на поставлене запитання, а вчитель у цей час говорить з іншими учнями, копається в своїх паперах або дивиться у вікно.

Зразок поради. Виявляйте цілеспрямовану увагу до учня й особливо інтерес до змісту його відповіді, так начебто ви чуєте це вперше.

КС 11. Учитель виявляє надмірну балакучість , дає надлишкову кількість інформації, хоче вразити своєю ерудицією.

Зразок поради. Уникайте показної балакучості й ерудованості, оскільки це відвертає увагу школярів від головного – засвоєння теми уроку. Рахуйтеся з розумовими можливостями учнів даного класу.

КС 12. Учитель старається застосовувати інноваційні технології або їх окремі форми й методи . Але учні не сприймають їх, не показують належного рівня знань.

Зразок поради. Виробіть собі здатність аналізувати конкретні педагогічні технології. Перевірте, чи розуміють учні механізм застосування методу. Застосовуйте те, що добре виходить.

Заключне слово доповідача

Наше життя стрімко змінюється, а разом з ним і вимоги до освіти. Нормативними документами : Конституцією України , Законами України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту», Державною національною програмою «Освіта» ( «Україна ХХІ століття») та Національною доктриною розвитку освіти визначено головні вимоги сучасності – досягнення якості освіти як основи якості життя .

Велика роль у виконанні цих завдань належить творчому педагогу , який одержимий своєю діяльністю, який не знає ані початку, ані кінця свого робочого дня, який буквально захоплений своїм пошуком і запалює ним дітей, породжує у власному досвіді нові ідеї , знаходить оригінальні педагогічні ходи , і негайно перевіряє їх на практиці навчання й виховання.

Отже, творчість – неодмінна умова педагогічного процесу , об’єктивна професійна необхідність у діяльності вчителя.

Вкладення
Кiлькiсть переглядiв: 422

Коментарi